ARANESP 20 MCG 4 KULLANIMA HAZIR SIRINGA

Konu Hakkında Uzmanlara Soru Sormak için TIKLAYIN

Etkin Madde:darbepoetin alfa

ETKİN MADDE HAKKINDA KISA BİLGİ
darbepoetin alfaKronik böbrek yetmezliği non miyeloid malignitelere bağlı ve kemoterapiye bağlı anemilerde eritropoezis stimüle edici protein eritpoietin türevi.
Haftada veya iki haftada bir 0.45mcg/kg.
Gebelik kategorisi C.
Kontrendikasyon; kontrol altında olmayan hipertansiyon aşırı duyarlılık.
Yan etkiler; baş ağrısı hipertansiyon tromboz allerjik reaksiyonlar…

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve
uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

KISALTMALAR
SGK SUT EK-4/F Ayakta tedavide sağlık kurulu/uzman hekim raporu ile verilebilecek ilaç.SUT 4.2.9 – Eritropoietin darbepoetin sevelamer parikalsitol oral esansiyel aminoasit preperatları ve keto analogları kullanım ilkeleri
4.2.9.A – Eritropoietin ve darbepoetin kullanım ilkeleri
(1) Eritropoietin ve darbepoietin preparatları kronik böbrek yetmezliği ile ilişkili anemi ve myelodisplastik sendrom dışındaki endikasyonlarda Kurumca karşılanmaz.
(2) Tetkik sonuç belgesinin tarihi ve sonucu reçete veya raporda belirtilir.
(3) Eritropoietin alfa-beta-zeta metoksipolietilen glikol epoetin beta ve darbepoetin endikasyon muadili olarak birbirlerinin yerine kullanılabilirler
(4) Eritropoietin ve darbepoetinlerin ilgili uzman hekim raporlarında ilacın kullanım dozu ve süresi belirtilir. Bir defada en fazla 1 aylık ilaç verilir.
4.2.9.A-1 – Kronik böbrek yetmezliği ile ilişkili anemi endikasyonunda
(1) Eritropoietin alfa-beta-zeta metoksipolietilen glikol epoetin beta ve darbepoetin ile tedaviye başlamadan önce; hastanın ferritin ve/veya transferrin saturasyonu (TSAT) değerlerine bakılacaktır. Bu değerler TSAT 100 µg/L olmalıdır. Bu değerlere hemodiyaliz hastalarında 3 ayda bir periton diyaliz hastalarında 4 ayda bir bakılır ve tetkik sonuç belgesinin tarihi ve sonucu reçete veya raporda belirtilir.
(2) Eritropoietin alfa-beta-zeta metoksipolietilen glikol epoetin beta ve darbepoetin nefroloji uzman hekimi veya diyaliz sertifikalı uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak nefroloji uzman hekimi veya diyaliz merkezinde görevli diyaliz sertifikalı tüm hekimlerce reçete edilebilir.
(3) Tedaviye başlama ve idame dozu sırasıyla; darbepoetin için 0.25-0.75 mcg/kg/hafta ve idame dozu 0.13-0.35 mcg/kg/hafta eritropoietin alfa-beta-zeta için tedaviye başlangıç dozu 50-150 IU/kg/hafta ve idame dozu 25- 75 IU/kg/haftadır. Metoksipolietilen glikol epoetin beta için ise tedaviye başlama dozu iki haftada bir; 04-094 mcg/kg idame dozu ise ayda bir 08-188 mcg/kg dır.
4.2.9.A-2 – Myelodisplastik Sendrom endikasyonunda
(1) Hemoglobin değeri 11 gr/dl’nin blast oranı %5’in ve serum eritropoietin düzeyi 500 mu/ml’nin altında olan hastalarda tedaviye başlanır. Hedef hemoglobin değeri 12 gr/dl’dir. Hb seviyesi 12 gr/dl’yi aşınca tedavi kesilir. Maksimum doz haftada 900 IU/kg’ı aşmamalıdır. Eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin hematoloji uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak hematoloji veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilir. Hemogram sonuç belgesinin tarihi ve sonucu reçetede belirtilir.
4.2.9.B – Sevelamer ve alüminyum klorür hidroksit kullanım ilkeleri
(1) Tedaviye başlamak için diğer fosfor düşürücü ilaçların en az 3 ay süreyle kullanılmış olması ve bu hususun raporda belirtilmiş olması gerekir. Bu süre sonunda:
a) Kalsiyum ve fosfor çarpımı 72 ve üzerinde olan veya
b) PTH düzeyinin 100 pg/ml değerinin altında olan adinamik kemik hastalığı olguları veya
c) Kt/V değeri 14’ün üzerinde olmasına rağmen düzeltilmiş kalsiyum ve fosfor çarpımı 55’in üzerinde olan veya
ç) Kt/V değeri 14’ün üzerinde olan hastanın PTH değeri 300 pg/ml ve üzerinde olan
hastalarda tedaviye başlanır.
(2) Hemodiyaliz veya periton diyaliz tedavisi altındaki hastalara nefroloji veya diyaliz sertifikalı iç hastalıkları/çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinden birinin düzenlediği ve yukarıdaki durumlardan sevelamer veya alüminyum klorür hidroksit kullanımını gerektiren durumun belirtildiği uzman hekim raporuna dayanılarak bu hekimlerce veya diyaliz sertifikalı tüm hekimler tarafından reçete edildiğinde bedeli ödenir.
(3) Her reçetede fosfor düzeyini gösterir son 1 ay içinde yapılmış tetkik sonuç belgesinin tarihi ve sonucu belirtilir. Bir defada en fazla (birer aylık dozda) bir kutu ilaç verilir. Fosfor düzeyi 35 mg/dl’nin altında olduğu durumlarda tedavi kesilir.
(4) Fosfor düzeyinin 35 mg/dl’nin üzerine çıkması durumunda tedaviye ilk başlama kriterleri aranarak tekrar başlanabilir.
4.2.9.C – Parikalsitol kullanım ilkeleri
4.2.9.C-1 – Parikalsitolün enjektabl formları
(1) Diyalizat kalsiyumunun 125 mmol/l ile kullanılmasına rağmen albümin ile düzeltilmiş serum kalsiyumu 92 mg/dl altında ve serum fosfor 5 mg/dl altında ve parathormon (PTH) düzeyi 300 pg/ml’nin üzerinde olan hemodiyaliz tedavisi altındaki hastalarda başlanır.
(2) Aynı hasta grubunda düzeltilmiş serum kalsiyum düzeylerinin 102 mg/dl veya serum fosfor düzeylerinin 6 mg/dl’yi geçtiği durumlarda kesilir.
(3) İlgili koşulların söz konusu olduğu hemodiyaliz tedavisi altındaki hastalarda nefroloji veya diyaliz sertifikalı iç hastalıkları/çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinden birinin düzenlediği sağlık raporuna istinaden 3 aylık dozda bu hekimlerce veya diyaliz sertifikalı tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.
(4) Tetkik sonuç belgesinin tarihi ve sonucu reçetede veya raporda belirtilir. Reçete tekrarında da yeni tetkik sonuç belgesinin tarihi ve sonucu reçetede veya raporda belirtilir.
4.2.9.C-2 – Parikalsitolün oral formları
(1) Parikalsitolün oral formları; evre 5 kronik böbrek yetmezliği hastalığı olup periton diyaliz tedavisi altında olan 3 aylık aktif D vitamini tedavisine ve Ca düzeyi 125 mmol/L konsantrasyonlu diyalizat solüsyonu kullanmasına rağmen albumin ile düzeltilmiş serum kalsiyumu 102 mg/dl altında ve serum fosfor 55 mg/dl altında ve parathormon (PTH) düzeyi 500 pg/ml’nin üzerinde olan hastalarda kullanılır. Düzeltilmiş serum kalsiyum düzeylerinin 102 mg/dl veya serum fosfor düzeylerinin 6 mg/dl’yi geçtiği durumlarda kesilir. Nefroloji uzman hekimi tarafından düzenlenmiş sağlık raporuna dayanılarak nefroloji uzmanı veya diyaliz sertifikalı uzman hekimler tarafından reçete edilir. Tetkikler 3 ayda bir tekrarlanır ve tetkik sonuç belgesinin tarihi ve sonucu reçetede veya raporda belirtilir.
4.2.9.Ç – Cinacalcet kullanım ilkeleri
(1) Hemodiyaliz ya da periton diyaliz tedavisi altında bulunan diyalizat kalsiyumunu 125 mmol/L ile kullanılmasına rağmen albumin ile düzeltilmiş serum kalsiyum değeri ≥105 mg/dl parathormon (PTH) düzeyi 700 pg/ml ve üzerinde olduğu belgelenen hastalarda cinacalcet tedavisi başlanabilir.
(2) Serum fosfor ve kalsiyumxfosfor (çarpımı) değerleri ne olursa olsun PTH düzeyi 1000 pg/ml üzerinde olan hemodiyaliz ve periton diyaliz hastalarında PTH düzeylerini baskılamak amacıyla cinacalcet tedavisi başlanabilir.
(3) Yukarıdaki hasta gruplarında PTH düzeyi 400 pg/ml’nin altına düşen hastalarda cinacalcet tedavisi kesilir.
(4) Hemodiyaliz veya periton diyaliz tedavisi altındaki hastalarda başlangıç değerleri nefroloji uzmanınca düzenlenen raporda belirtilmek kaydıyla nefroloji uzmanları veya diyaliz sertifikalı uzman hekimler tarafından en fazla 3 ay öncesine ait kalsiyum ve PTH değerleri reçete veya rapor üzerinde belirtilir. Reçete tekrarında yeni tetkik sonuç belgesinin tarihi ve sonucu reçetede veya raporda belirtilir.
(5) Serum kalsiyum düzeyleri temelinde paratroidektomi endike olduğu halde (ilgili tedavi kılavuzlarında tanımlandığı şekilde) paratiroidektominin klinik açıdan uygun olmadığı veya kontrendike olduğu primer hiperparatiroidili hastalarda hiperkalseminin düşürülmesi endikasyonunda;
a) ASA-IV grubu hastalar veya
b) Opere olmuş ancak nüks olan hastalardan; bifosfonatlar ile hiperkalsemisi kontrol altına alınamamış ve albümin ile düzeltilmiş serum kalsiyum değeri ≥105 mg/dl olan hastalar
için üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında bu durumların belirtildiği endokrinoloji genel cerrahi ve anestezi uzman hekimlerinin bulunduğu 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna istinaden endokrinoloji uzman hekimlerince reçetelenebilir:
4.2.9.D – Oral esansiyel aminoasit preperatları ve keto analogları kullanım ilkeleri
(1) Serum albumin düzeyi < 35 g/dL olan; Evre 4 KBH (glomerüler filtrasyon hızı
Bu etkin maddeyi içeren ilaçlar :
:
ARANESP 10 MCG 4 KULLANIMA HAZIR DOLU ENJEKTÖR ICINDE ENJ. COZELTI – AMGEN
15272 TL
ARANESP 10 MCG 4 KULLANIMA HAZIR SIRINGA – ECZACIBASI ILAC PAZARLAMA
000 TL
ARANESP 100 MCG 4 KULLANIMA HAZIR DOLU ENJEKTÖR ICINDE ENJ. COZELTI – AMGEN
1.33323 TL
ARANESP 20 MCG 4 KULLANIMA HAZIR DOLU ENJEKTÖR ICINDE ENJ. COZELTI – AMGEN
28969 TL
ARANESP 20 MCG 4 KULLANIMA HAZIR SIRINGA – ECZACIBASI ILAC PAZARLAMA
000 TL
ARANESP 30 MCG 4 KULLANIMA HAZIR DOLU ENJEKTÖR ICINDE ENJ. COZELTI – AMGEN
42010 TL
ARANESP 30 MCG 4 KULLANIMA HAZIR SIRINGA – ECZACIBASI ILAC PAZARLAMA
000 TL
ARANESP 40 MCG 4 KULLANIMA HAZIR DOLU ENJEKTÖR ICINDE ENJ. COZELTI – AMGEN
55055 TL
ARANESP 40 MCG 4 KULLANIMA HAZIR SIRINGA – ECZACIBASI ILAC PAZARLAMA
000 TL
ARANESP 50 MCG 4 KULLANIMA HAZIR DOLU ENJEKTÖR ICINDE ENJ. COZELTI – AMGEN
68101 TL
ARANESP 50 MCG 4 KULLANIMA HAZIR SIRINGA – ECZACIBASI ILAC PAZARLAMA
000 TL
ARANESP 60 MCG 4 KULLANIMA HAZIR DOLU ENJEKTÖR ICINDE ENJ. COZELTI – AMGEN
81146 TL
ARANESP 60 MCG 4 KULLANIMA HAZIR SIRINGA – ECZACIBASI ILAC PAZARLAMA
000 TL
ARANESP 80 MCG 4 KULLANIMA HAZIR DOLU ENJEKTÖR ICINDE ENJ. COZELTI – AMGEN
1.07232 TL
ARANESP 80 MCG 4 KULLANIMA HAZIR SIRINGA – ECZACIBASI ILAC PAZARLAMA
000 TL

Konu Hakkında Uzmanlara Soru Sormak için TIKLAYIN