AS-ALDEKS 70 MG 4 TABLET

Konu Hakkında Uzmanlara Soru Sormak için TIKLAYIN

Etkin Madde:alendronat sodyum

ETKİN MADDE HAKKINDA KISA BİLGİ
alendronat sodyumPaget ve osteoporozda osteoklast inhibitörü bifosfanat.
Haftada 35-70mg veya günde 5-10mg.
Gebelik kategorisi C.
Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık özofagus darlıkları ve akalazya gibi özofagus boşalmasının geciktiği özofagus hastalıkları en az 30 dakika süreyle oturma ya da ayakta durmayı engelleyen durumlar hipokalsemi aspirasyon riski.
Etkileşim; ranitidin östrojen non steroid antienflamatuarlar kalsiyum bileşikleri ve diğer antiasitler.
Yan etkiler; karın ağrısı dispepsi konstipasyon diyare gaz özofagus ülseri disfaji abdominal distansiyon kemik kas ve eklem ağrısı baş ağrısı deri döküntüsü eritem özofajit özofagusta erozyon özofagus ve orofarenks ülseri mide ve duodenum ülseri serum kalsiyum ve fosfat düzeyinde hafif asemptomatik ve geçici düşme…

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve
uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

KISALTMALAR
SGK SUT EK-4/F Ayakta tedavide sağlık kurulu/uzman hekim raporu ile verilebilecek ilaç.SUT 4.2.17 – Osteoporoz Sudek Atrofisi (Algonörodistrofi) ve Paget Hastalığında ilaç kullanım ilkeleri
4.2.17.A – Osteoporoz
(1) Osteoporoz tedavisinde bifosfonatlar (kombinasyonları dahil) ve diğer osteoporoz ilaçları (raloksifen calcitonin stronsiyum ranelat) aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde ödenir. Bu ilaçlar tedavi süresinin belirtildiği sağlık raporuna dayanılarak reçete edilirler. Rapor süresi 1 yıldır. Bu grup ilaçların birlikte kombine kullanımı halinde sadece birinin bedeli ödenir.
(2) Osteoporozda ilaç tedavisi düzenlenecek rapor tarihinden önce son bir yıl içinde yapılan Kemik Mineral Yoğunluk (KMY) ölçümüyle planlanır. Ölçüm yılda bir defadan daha sık yapılamaz. KMY ölçümünün tarihi ve sonucu reçete veya raporda belirtilir. KMY ölçümü bir kalçasında protez olan hastada diğer kalçadan her iki kalçasında da protez olan hastada vertebra ya da ön koldan yapılabilir.
(3) 75 yaş ve üzerindeki hastalar ile raporunda osteoporotik patolojik kalça kırığı belirtilen hastalarda KMY ölçümü şartı aranmaz.
(4) Bu ilaçlar;
a) Patolojik kırığı olan hastalarda lomber bölgeden posteroanterior yapılan KMY ölçümünde lomber total (L1-4 veya L2-4) veya femur total veya femur boynu KMY ölçümünde “T” değerlerinden herhangi birinin -1 veya daha düşük olması durumunda
b) Patolojik kırığı olmayan 65 yaş ve üzeri hastalarda lomber bölgeden posteroanterior yapılan KMY ölçümünde lomber total (L1-4 veya L2-4) veya femur total veya femur boynu KMY ölçümünde “T” değerlerinden herhangi birinin -25 veya daha düşük olması durumunda
c) Patolojik kırığı olmayan 65 yaş altı hastalarda; lomber bölgeden posteroanterior yapılan kemik mineral yoğunluk (KMY) ölçümünde lomber total (L1-4 veya L2-4) veya femur total veya femur boynu KMY ölçümünde “T” değerlerinden herhangi birinin -3 veya daha düşük olması durumunda
ç) Romatoid artrit çölyak hastalığı kronik inflamatuar barsak hastalığı (crohn hastalığı veya ülseratif kolit) ankilozan spondilit hipertiroidi hipogonadizm hipopituitarizm anoreksia nevroza kronik obstrüktif akciğer hastalığı tip I diyabet cushing sendromu ve primer hiperparatiroidizmde uzun süreli (en az 3 ay) ve > 5mg/gün sistemik kortikosteroid kullanımı olan kanser tedavisi alan veya organ nakli uygulanmış hastalarda; sekonder gelişen osteoporozda KMY ölçümünde lomber total (L1-4 veya L2-4) veya femur total veya femur boynu KMY ölçümünde “T” değerlerinden herhangi birinin -1 veya daha düşük olması durumunda (primer hastalığını da belirtir sağlık raporu ile birlikte) reçetelenir.
d) Bifosfanatların kalça çıkığı veya bel kemiği zedelenmesine bağlı heterotopik ossifikasyon (HO) endikasyonu olan formları bu endikasyonda prospektüsünde belirtilen dozlar ve sürelerde KMY ölçüm sonucu aranmaksızın kullanılabilir.
(5) Bifosfanat grubu ilaçlar; iç hastalıkları fiziksel tıp ve rehabilitasyon ortopedi ve travmatoloji romatoloji tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji kadın hastalıkları ve doğum endokrinoloji uzmanları tarafından düzenlenen uzman hekim raporu ile tüm uzman hekimlerce reçete edilebilir.
(6) Stronsiyum ranelat ve raloksifen; yalnızca bifosfonatları tolere edemeyen veya yeterli yanıt alınamayan hastalarda bu durumun iç hastalıkları fiziksel tıp ve rehabilitasyon romatoloji ortopedi ve travmatoloji kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde bu rapora dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete edilebilir.
(7) Kalsitonin ağrılı vertebral kırığı bulunan osteoporozlu hastalarda bu durumun iç hastalıkları fiziksel tıp ve rehabilitasyon romatoloji ortopedi ve travmatoloji kadın hastalıkları ve doğum endokrinoloji uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde her ağrılı vertebral kırık durumunda en fazla 3 aylık tedavi dozu verilmesi koşulu ile bu uzman hekimlerce reçete edilebilir.
(8) Kalsitonin yalnızca üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde; ağrılı vertebral kırığı bulunmayan osteoporozlu ve bifosfonatları tolere edemeyen veya yeterli yanıt alınamayan hastalarda bu durumun iç hastalıkları fiziksel tıp ve rehabilitasyon ortopedi ve travmatoloji romatoloji kadın hastalıkları ve doğum endokrinoloji uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde bu uzmanlarca reçete edilerek kullanılabilir.
(9) Aktif D vitaminleri (kalsitriol ve alfakalsidol) osteoporoz tedavisinde ödenmez. (EK-4/D Listesindeki düzenlemeler hariç)
4.2.17.B – Sudek Atrofisi (Algonörodistrofi)
(1) Kalsitonin bu endikasyonda tanı konulduktan sonraki ilk altı ay süresince fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji veya romatoloji uzman hekim raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerce reçete edilir. Bu sürenin üstündeki kullanımı ödenmez.
4.2.17.C – Juvenil Osteoporoz
(1) Uzman hekim raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçete edilir. Rapor süresi 1 yıldır.
4.2.17.Ç – Paget Hastalığı
(1) Endokrinoloji uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden tüm uzman hekimlerce reçete edilir. Rapor süresi 1 yıldır.
4.2.17.D – Osteoporozda teriparatid kullanımı
SUT 4.2.17 – Osteoporoz Sudek Atrofisi (Algonörodistrofi) ve Paget Hastalığında ilaç kullanım ilkeleri
4.2.17.A – Osteoporoz
(1) Osteoporoz tedavisinde bifosfonatlar (kombinasyonları dahil) ve diğer osteoporoz ilaçları (raloksifen calcitonin stronsiyum ranelat) aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde ödenir. Bu ilaçlar tedavi süresinin belirtildiği sağlık raporuna dayanılarak reçete edilirler. Rapor süresi 1 yıldır. Bu grup ilaçların birlikte kombine kullanımı halinde sadece birinin bedeli ödenir.
(2) Osteoporozda ilaç tedavisi düzenlenecek rapor tarihinden önce son bir yıl içinde yapılan Kemik Mineral Yoğunluk (KMY) ölçümüyle planlanır. Ölçüm yılda bir defadan daha sık yapılamaz. KMY ölçümünün tarihi ve sonucu reçete veya raporda belirtilir. KMY ölçümü bir kalçasında protez olan hastada diğer kalçadan her iki kalçasında da protez olan hastada vertebra ya da ön koldan yapılabilir.
(3) 75 yaş ve üzerindeki hastalar ile raporunda osteoporotik patolojik kalça kırığı belirtilen hastalarda KMY ölçümü şartı aranmaz.
(4) Bu ilaçlar;
a) Patolojik kırığı olan hastalarda lomber bölgeden posteroanterior yapılan KMY ölçümünde lomber total (L1-4 veya L2-4) veya femur total veya femur boynu KMY ölçümünde “T” değerlerinden herhangi birinin -1 veya daha düşük olması durumunda
b) Patolojik kırığı olmayan 65 yaş ve üzeri hastalarda lomber bölgeden posteroanterior yapılan KMY ölçümünde lomber total (L1-4 veya L2-4) veya femur total veya femur boynu KMY ölçümünde “T” değerlerinden herhangi birinin -25 veya daha düşük olması durumunda
c) Patolojik kırığı olmayan 65 yaş altı hastalarda; lomber bölgeden posteroanterior yapılan kemik mineral yoğunluk (KMY) ölçümünde lomber total (L1-4 veya L2-4) veya femur total veya femur boynu KMY ölçümünde “T” değerlerinden herhangi birinin -3 veya daha düşük olması durumunda
ç) Romatoid artrit çölyak hastalığı kronik inflamatuar barsak hastalığı (crohn hastalığı veya ülseratif kolit) ankilozan spondilit hipertiroidi hipogonadizm hipopituitarizm anoreksia nevroza kronik obstrüktif akciğer hastalığı tip I diyabet cushing sendromu ve primer hiperparatiroidizmde uzun süreli (en az 3 ay) ve > 5mg/gün sistemik kortikosteroid kullanımı olan kanser tedavisi alan veya organ nakli uygulanmış hastalarda; sekonder gelişen osteoporozda KMY ölçümünde lomber total (L1-4 veya L2-4) veya femur total veya femur boynu KMY ölçümünde “T” değerlerinden herhangi birinin -1 veya daha düşük olması durumunda (primer hastalığını da belirtir sağlık raporu ile birlikte) reçetelenir.
d) Bifosfanatların kalça çıkığı veya bel kemiği zedelenmesine bağlı heterotopik ossifikasyon (HO) endikasyonu olan formları bu endikasyonda prospektüsünde belirtilen dozlar ve sürelerde KMY ölçüm sonucu aranmaksızın kullanılabilir.
(5) Bifosfanat grubu ilaçlar; iç hastalıkları fiziksel tıp ve rehabilitasyon ortopedi ve travmatoloji romatoloji tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji kadın hastalıkları ve doğum endokrinoloji uzmanları tarafından düzenlenen uzman hekim raporu ile tüm uzman hekimlerce reçete edilebilir.
(6) Stronsiyum ranelat ve raloksifen; yalnızca bifosfonatları tolere edemeyen veya yeterli yanıt alınamayan hastalarda bu durumun iç hastalıkları fiziksel tıp ve rehabilitasyon romatoloji ortopedi ve travmatoloji kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde bu rapora dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete edilebilir.
(7) Kalsitonin ağrılı vertebral kırığı bulunan osteoporozlu hastalarda bu durumun iç hastalıkları fiziksel tıp ve rehabilitasyon romatoloji ortopedi ve travmatoloji kadın hastalıkları ve doğum endokrinoloji uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde her ağrılı vertebral kırık durumunda en fazla 3 aylık tedavi dozu verilmesi koşulu ile bu uzman hekimlerce reçete edilebilir.
(8) Kalsitonin yalnızca üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde; ağrılı vertebral kırığı bulunmayan osteoporozlu ve bifosfonatları tolere edemeyen veya yeterli yanıt alınamayan hastalarda bu durumun iç hastalıkları fiziksel tıp ve rehabilitasyon ortopedi ve travmatoloji romatoloji kadın hastalıkları ve doğum endokrinoloji uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde bu uzmanlarca reçete edilerek kullanılabilir.
(9) Aktif D vitaminleri (kalsitriol ve alfakalsidol) osteoporoz tedavisinde ödenmez. (EK-4/D Listesindeki düzenlemeler hariç)
4.2.17.B – Sudek Atrofisi (Algonörodistrofi)
(1) Kalsitonin bu endikasyonda tanı konulduktan sonraki ilk altı ay süresince fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji veya romatoloji uzman hekim raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerce reçete edilir. Bu sürenin üstündeki kullanımı ödenmez.
4.2.17.C – Juvenil Osteoporoz
(1) Uzman hekim raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçete edilir. Rapor süresi 1 yıldır.
4.2.17.Ç – Paget Hastalığı
(1) Endokrinoloji uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden tüm uzman hekimlerce reçete edilir. Rapor süresi 1 yıldır.
4.2.17.D – Osteoporozda teriparatid kullanımı
(1) 65 yaş üstü hastalardan; T skoru -4 ve daha az olan (L1-L4 veya kalça total) ve 2 veya daha fazla kırığı olduğu röntgenle kesin tanı konulmuş hastalarda bunların belirtildiği 6 ay süreli endokrinoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile kullanılabilir. Tedavinin devamı için; ilk 6 ayda tedaviye cevap verildiğinin kanıtlandığı endokrinoloji uzmanının bulunduğu en fazla 12 ay süreli yeni bir sağlık kurulu raporu ile kullanılabilir. Toplam tedavi süresi ömür boyu 18 ayı geçmeyecektir. Sağlık kurulu raporuna dayanılarak diğer uzman hekimler tarafından da reçete edilebilir. Teriparatid kullanan hastalarda KMY ölçümü yılda 2 kez yapılabilir.

Bu etkin maddeyi içeren ilaçlar :
:
ALEMAKS 70 MG 12 TABLET – DEVA
6869 TL
ALEMAKS 70 MG 4 TABLET – DEVA
2298 TL
ANDANTE 10 MG 28 TABLET – SANOVEL
2298 TL
ANDANTE 70 MG 12 TABLET – SANOVEL
6869 TL
ANDANTE 70 MG 4 TABLET – SANOVEL
2298 TL
AS-ALDEKS 70 MG 4 TABLET – APOTEX
1814 TL
BONACTON 70 MG 4 TABLET – ACTAVIS
2298 TL
BONEMAX 10 MG 28 TABLET – DINCSA
2298 TL
BONEMAX 70 MG 4 TABLET – PENSA PHARMA
2298 TL
FOSAMAX 70 MG 4 TABLET – MERCK SHARP & DOHME
2298 TL
FOSATAB 70 MG 12 EFERVESAN TABLET – MENTIS
6869 TL
FOSATAB 70 MG 4 EFERVESAN TABLET – MENTIS
2298 TL
OSALEN 70 MG 4 TABLET – ZENTIVA
2298 TL
OSTEOMAX 10 MG 28 TABLET – ABDI IBRAHIM
2298 TL
OSTEOMAX 70 MG 12 TABLET – ABDI IBRAHIM
6869 TL
OSTEOMAX 70 MG 4 TABLET – ABDI IBRAHIM
2298 TL
OSTEOMAX ORAL COZELTI – ABDI IBRAHIM
2751 TL
VEGABON 10 MG 28 TABLET – KOCAK FARMA
2298 TL
VEGABON 70 MG 12 TABLET – KOCAK FARMA
6580 TL
VEGABON 70 MG 4 TABLET – KOCAK FARMA
2193 TL

Konu Hakkında Uzmanlara Soru Sormak için TIKLAYIN