AZOSILIN 30 TABLET

Konu Hakkında Uzmanlara Soru Sormak için TIKLAYIN

Etkin Madde:ampisilin + fenazopiridin

ETKİN MADDE HAKKINDA KISA BİLGİ
ampisilin + fenazopiridinHücre duvarı sentezi inhibitörü penisilin grubu antibiyotik ampisilin ile idrar yolları irritasyonlarında semptomatik tedavi sağlayan fenazopiridin kombinasyonu.
Yetişkinde 3 X 1-2 tablet.
Gebelik ve laktasyonda önerilmiyor.
Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık böbrek yetmezliği karaciğer yetmezliği.
Etkileşim; allopurinol kloramfenikol bakteriyostatik ilaçlar oral kontraseptifler probenesid.
Yan ettkiler; bulantı kusma allerjik reaksiyonlar anemi trombositopeni lökopeni…

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve
uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

PROSPEKTÜS (eksik,özetlenmiş veya güncellenmemiş olabilir)
(eksiközetlenmiş veya güncellenmemiş olabilir) FORMÜLÜ
Azosilin Tablet her bir tablette 500 mg ampisiline eşdeğer ampisilin trihidrat ve 50 mg piridyuma (fenazopiridin) eşdeğer fenazopiridin hidroklorür içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Ampisilin mide asidine dayanıklıdır ve gastrointestinal kanaldan iyi bir şekilde absorbe edilir. Ampisilin vücut doku ve sıvılarının çoğuna kolaylıkla yayılır. Beyin ve beyin-omurilik sıvısına geçebilmesi ancak meninksler iltihaplı olduğunda mümkündür. Ampisilin büyük oranda değişmeden böbreklerle atıldığı için idrardaki konsantrasyonu yüksektir. Probenesid ampisilinin tubuler
sekresyonunu inhibe ederek atılımını geciktirir. Ampisilin safraya geçer ve safrada serum konsantrasyonundan daha yüksek konsantrasyonda bulunur. Ampisilinin proteine bağlanma oranı düşük olup yaklaşık %20 kadardır. Piridyum idrarla atılır. Üriner sistem mukozası üzerine yüzeysel analjezik etki gösterir.
Mikrobiyolojisi
İn vitro çalışmalarda aşağıdaki bakterilerin ampisiline duyarlı olduğu belirlenmiştir.
Gram-pozitif mikroorganizmalar: Alfa ve beta hemolitik streptokoklar Streptococcus pneumoniae penisilinaz salgılamayan stafilokoklar Clostridium türleri Bacillus anthracis Lysteria monocytogenes enterokok suşlarının çoğu.
Gram-negatif mikroorganizmalar: H.influenzae N.gonorrhoeae N.meningitidis Proteus mirabilis Salmonella Shigella ve E.coli’nin birçok suşu.
Ampisilin penisilinaza dayanıklı değildir. Bu nedenle penisilinaz üreten bakterilere özellikle penicillin-G’ye rezistan stafilokoklara etkin değildir. Pseudomonas’ın tüm suşları ile Klebsiella ve Enterobacter suşlarının çoğu ampisiline dirençlidir.

ENDİKASYONLARI
Azosilin ampisiline duyarlı mikroorganizmaların etken olduğu alt üriner sistem enfeksiyonlarında endikedir. Piridyum enfeksiyon nedeni ile alt üriner sistem mukozasının irritasyonuna bağlı sık idrara çıkma ağrı ve yanma gibi belirtilerin semptomatik tedavisini sağlar.

KONTRENDİKASYONLARI
Penisilin ve piridyuma alerjisi olanlarda hepatitli ve böbrek yetersizliği olan hastalarda kontrendikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER
Uzun süreli tedavide tüm güçlü ilaçlarda olduğu gibi hematopoietik sistem böbrek ve karaciğer fonksiyonları belirli aralıklarla izlenmelidir.
Hekim önerisi olmadan 12 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır. Kullanımı sırasında idrarı turuncu-kırmızı renge boyayabilir.
Tedavi sırasında bakteriyel patojenler (enterobacter pseudomonas) ve mantarlarla (candida) süperenfeksiyon ihtimali unutulmamalıdır. Böyle bir durumda ilaç kesilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır.
Gebelikte kullanımı: Ampisilin ve piridyumun gebelikte güvenilirliği henüz kesinlik kazanmamıştır.
Emziren annelerde kullanımı: Ampisilin süte geçer. Emziren annelerde kullanıldığında bu özelliği unutulmamalıdır. Piridyumun süte geçip geçmediği ise bilinmemektedir.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER
İlaca bağlı olarak bulantı kusma diyare ciltte kızarıklık alerjik deri döküntüleri abdominal şikayetler ve anjiyonörotik ödem görülebilir.
Diğer penisilinlerde olduğu gibi aşırı duyarlılığa bağlı reaksiyonlar; penisiline aşırı duyarlılık durumlarında veya alerji astım saman nezlesi veya ürtikeri olanlarda daha sık görülür. Aşırı duyarlılık reaksiyonları ürtiker ve deri döküntüleri şeklindedir. Çok nadir olarak eksfoliyatif dermatit ve eritema multiforme de görülmüştür. Anafilaktik reaksiyonlarda antihistaminiklerin yanında gerekirse sistemik kortikosteroidler ve/veya pressör aminler uygulanabilir.
Kan ve lenf sistemi: Penisilin tedavisi sırasında anemi trombositopeni trombositopenik purpura eozinofili lökopeni ve agranülositoz bildirilmiştir. İlacın kesilmesiyle bu belirtiler düzelir.
Etkeni bir virüs olan enfeksiyöz mononükleozlu hastalarda ampisilin uygulanması ile yüksek oranda deri döküntüsü gelişebileceği bildirilmiştir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Eş zamanlı uygulandıklarında ampisilin ile etkileşen ilaçlar; allopurinol kloramfenikol-eritromisin-sulfonamid-tetrasiklin gibi bakteriyostatik ilaçlar oral kontraseptifler probenesid’dir. İdrarda glukozun enzimatik glukoz oksidasyonuna dayanan testler ile araştırılması uygundur.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde; mutad doz; yetişkinlerde ve okul çocuklarında günde 3 kez 2’şer tablet takiben 3 kez 1’er tablettir. İnatçı ve ciddi enfeksiyonlarda daha yüksek dozlar uygulanabilir. Üriner sistem enfeksiyonlarında piridyum antibakteriyel bir ilaçla kombine uygulandığında tedavi süresi 2 günü geçmemelidir. Çünkü AZOSİLİN ile 2 günü aşan tedavilerin daha sonra tek başına uygulanacak ampisilin tedavisine göre daha yararlı olduğuna dair yeterli kanıt yoktur.

DOZ AŞIMI
Piridyumun doz aşımında: methemoglobinemi hemolitik anemi deri pigmentasyonu böbrek ve karaciğer bozukluğu meydana gelebilir arasıra karaciğer yetmezliği veya geçici non-oligürik akut böbrek yetmezliği de görülebilir. Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği olan hastalar hemolize eğilimlidir.
Piridyumun akut doz aşımında hastanın midesi gastrik lavaj veya kusturarak hızla boşaltılmalıdır. Semptomatik ve destekleyici tedavi verilmelidir. İntravenöz 1-2 mg/kg’a metilen mavisi veya oral 100-200 mg askorbik asit methemoglobinemide gerileme ve siyanozun kaybolmasını sağlayacaktır.
İnfantlarda piridyum doz aşımında kan transfüzyonları başarılı olmuştur. Pirimidin kaynaklı akut renal yetmezlikte sıvı ve elektrolik dengesinin korunması için peritoneal diyaliz yararlı olabilir.

İKAZLAR
Doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

SAKLAMA KOŞULLARI
25°C’ın altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ
Azosilin Tablet her bir tablette 500 mg ampisilin’e eşdeğer ampisilin trihidrat ve 50 mg piridyum’a eşdeğer fenazopiridin hidroklorür içeren 12 ve 30 tabletlik aluminyum tüplerdedir.
Reçete ile satılır.
Ruhsat Tarihi: 06.09.1972
Ruhsat No: 110/75
Ruhsat Sahibi ve Üretim Yeri: FAKO İLAÇLARI A.Ş. Levent – İstanbul

Prospektüs bilgileri ilaç firmasının web sitesinden alınmış veyaürün yöneticileri tarafından iletilmiştir.Bu sitede ve verilen linklerdeki bigilerin eksik veya hatalı olmasından ve
uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Bu etkin maddeyi içeren ilaçlar :
:
AZOSILIN 30 TABLET – YAVUZ ILAC
2082 TL

Ne Aradılar:

Konu Hakkında Uzmanlara Soru Sormak için TIKLAYIN