METPAMİD Tablet 10 mg 30 tablet

Konu Hakkında Uzmanlara Soru Sormak için TIKLAYIN

Etken Madde(ler): Metoklopramid HCl 10 mg

Firma: Yeni Recordati İlaç

Per. Satış Fiyatı: 1,42 TL (KDV dahil)

Metpamid Ne için Kullanılır Endikasyonlar

Antiemetiktir. Akut ve tekrarlayan diyabetik gastroparezde görülen semptomların tedavisinde endikedir. Geciken mide boşalmalarında ortaya çıkan bulantı, kusma, mide yanması, yemeklerden sonra hissedilen inatçı dolgunluk ve anoreksinin kısa süreli tedavisi, midenin ilaçlara tahammülsüzlük halleri, ameliyat sonrası görülen bulantı ve kusmalar, enfeksiyon hastalıkları sırasında ortaya çıkan sindirim düzensizlikleri, dispepsi, kanser kemoterapisi dahil her türlü akut bulantı ve kusmaları önlemede ve gastroözofageal reflü ve mide ülserinde endikedir.

Metpamid Kullanım Dozu

Ampul: İV enjeksiyonlar yavaş olarak 1-2 dakikadan uzun sürede yapılmalıdır. Kanser kemoterapisi ile indüklenen kusmanın önlenmesinde kemoterapiden 30 dakika önce İV infüzyonla 2 mg/kg uygulanır ve ihtiyaca göre her 2-3 saatte bir tekrarlanır. Kusturucu etkisi az olan kemoterapilerde 1 mg/kg uygulanır. Diyabetik gastroparezde yemeklerden 30 dakika önce ve yatmadan önce uygulanır. Ameliyat sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesinde ameliyatın sonuna doğru İM yolla 10 mg (gerektiğinde 20 mg) uygulanır ve gerektiğinde 4-6 saat arayla tekrarlanır. 6-14 ya arası olan çocuklarda 2.5-5 mg ve 6 yaşından küçük çocuklarda 0.1 mg/kg kullanılır.
Tablet/Solüsyon: Bir defalık ortalama doz yetişkinlerde 10 mg (1 tablet) ve 6-14 yaş arası çocuklarda 2.5-5 mg’dır. 6 yaşından küçük çocuklarda 0.1 mg/kg kullanılır. Bu dozlar günde 3-4 defa tekrarlanabilir. 14 yaşından küçük çocuklarda doz ayarlamasının daha doğru yapılabilmesi için posyon formu tercih edilmelidir.

Aç/Tok bilgisi

Aç karna

Metpamid Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gastrointestinal kanamalar, mekanik tıkanma veya delinme, feokromsitoma, epilepsi ve etken maddeye aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir. Alkol, antikolinerjik, sedatif, hipnotik, trankilizan, digoksin, simetidin, asetaminofen, tetrasiklin ve levodopa ile birlikte kullanılmamalıdır. İnsülinle birlikte kullanımlarda insülin dozu yeniden ayarlanmalıdır. Gebelerde, emziren annelerde, diyabetlilerde, araç ve motorlu makine kullanan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Sersemlik, ekstrapiramidal reaksiyonlar, halsizlik ve uykusuzluk gibi yan etkiler görülebilir.
Gebelik kategorisi
B (Tüm gebelik dönemi boyunca)

Araç kullanmaya etkisi
Araç kullanma becerisini etkileyebilir. Araç kullananlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Metpamid Eşdeğer İlaçlar

METOKLAMiDE Tablet 10 mg 20 tabletlik ambalaj 1,07 TL


Ne Aradılar:

Konu Hakkında Uzmanlara Soru Sormak için TIKLAYIN