Son Dakika Gelişmesi Kuş gribi durdurulamıyor

t> > .ih1 classr/sby'.goog" -> " style="displa="bbac -> f.datloaclig e="caus-p-3113244="6640182c -> f.datloasloe="8606799807c -> f.datloah form="" auar"> Son Dakika Gelişmesi Kuş gribi durdurulamıy-> Ditone Son-daki i-gelişme.
pul>p>Kaynak:);be" Kuş gribi durdurulamıyo40Qby mhilieşpul>h3/i> Bdürşmesüzflere 310er yRavpe lafi melmeacüzfloreylarlıd. Aomori2F̵uopese >Ndeklebor k Kuş grire r Ha"bnıd, 167.5erir yRavpe lafi melecek.">pul>
p>Kyodoni Hab AjFnsd, Niimrga2F̵uaki çefortkleberidezenfektong>Nüntülrleribiünya iif0; y-aDitd. FPhoğtarkld, aözenegiysiiflestylçefortklebNev pul>p>FRANSA2F̵YA SIÇRADI00">pul>p>Avrupa2F̵ua ese sy/aadıkafmeınnng büyük ılatamir yRavpüreartazime Fnsa2F̵ya sdçr>Kad. F Fnsa Tlarm B>Manıdığ aülecnerikuzeyz-inaH5N8ı virüsnün latprei meldiğeriblaalıkKad.">pul>p>P hade-dyCais bölmagz-inasuak Kuosennnnnav"bnmçasta yular"bnayıla20 yublla>Ndeğerinamporya çalavp virerd-ha , SKurklesir yRavosenna babutatd.">pul>p>B>Manıdk, 2FBung>Nzndaamickemeyeceğemiz bibe; sk. Bunyüzorlaor lllçefoçerera virüslan blliir yRavosendaçefortkir yRavosearmızangeçşmeliiönrem-k içerigerekliiönremlrleealamıy2Fblaalıkmçasamin ttd.">pul>p>Rusya2F̵uan Avrupa2F̵ya yArayılak Kuş gri(d, Sobibklaayta H fv=lat-st,-- uzmy, aHofostan,on nh-ibk,--v-cuury, aİsviçrtlePatomy, aİsveçpeoMacarit-st2F̵uang>Nüliü.">pul>p>> İRAN VEaİSRAİL2F̵DE GÖRÜLMÜŞTÜ00">pul>p>Türkiso2F̵neridoğu komşiruaİ Fn2F̵uanta geçrlaha:aaa vire r Ha"bnmamıtd. Opordoğu üleclrlerorlaİsrbna2F̵ueonemeenzfls" mak valatprei melm Diti.">pul>p>2003liİm 07 rayosen ulasdoua 167 k Dielila>Nölüne yocolandak Kuş gri(dDünya sySağlıÖrgüllperiiflene g>Ne y blliik Kuosendanabei klatamosea babutaamıy.">pul>
-> -> Avrupa2F̵ua aızaslyArayılasy/aadıe Soobulakme Fnsa2F̵ua latprei meldi, UzakmDoğu2F̵ua ise Jaespya2F̵ua cabutaşcayıdığ yükseack Kuş griblatprei meldi. -> ">pul> t> > .ih1 classr/sby'.goog" -> " style="displa="bbac -> f.datloaclig e="caus-p-3113244="6640182c -> f.datloasloe="8606799807c -> f.datloah form="" auar"> >
> > > 00 > > >g:s-psn one-siid="dium"t">g:s-psn o/n> 00 > > >
00 > > 00 -> ->
>
n> > > >">
ru / ">Yor00 ph1 class; commejnfoonts">> Gerekliiak -ose *">> iif0 Diulntitnm Dilrldilerp>="teulnab' p>sim (GerekliiAk -)a> inp i id="authot" name="authotn type="teit" valueed"-siid3950/b' p>">pan class; commejh fowcheilts"l/halsh f="cheiltsEheil (GerekliiAk -)a> inp i idcheiltt" namecheilttn type="teit" valueed"-siid3950/b' p>">pan class; commejh fowv:urs"l/halsh f="v:ursg/Wposea> inp i idv:url" namev:urln type="teit" valueed"-siid3950/b' p>">pan class; commejh fowwp_s/nolst_qposico/n> "l/halsh f="wp_s/nolsFnswuserULU Örinremiz|S Soy>Kad (Oust=lak ">Yor Örrem- Soviru)a> "> inpn> i idwp_s/nolsFnswusen> " namewp_s/nolsFnswusen> n type="tein> " value=n> "-siid395n> /b' p>);0pan classh fow="submiw"> inp " name=hsubmon" type="submiti id="submitv class=hsubmon" valueP-posCecomment' p> "> >
digiz| Çekey/bilerh3/
ei v classka rpda="poli2ah1> >
tllan classrs_thumb"> "> Şekerahapo=gdığ i-kokuegisir y 2F bGryple Uzay ş a>
ei v classka rpda="poli943n> >
tllan classrs_thumb"> "> MnsidKüçüluso Anahil=ldouaki Büyük T-ighke 2F bE'_tfni Hab ş a>
ei v classka rpda="poli304n> >
22-eylulsi-dcrrta--damaon-dahili-.amhotay/körariin/" title">22 Eyöllsi dcrrçe Adamaon dahili Münhot29 körarı04n> tllan classrs_thumb"> ">22 Eyöllsi dcrrçe Adamaon dahili Münhot29 körarı0 x; wid='18.70 heigs'12.70n classs/wp"pond-imapg" /> ">22 Eyöllsi dcrrçe Adamaon dahili Münhot29 körarı ş a>
ei v classasKtka rpda="poli="1n> >
tllan classrs_thumb"> "> Ihrulurlybbere etalanray içer ş a>
ei6> > uzosendoy/po=gsea-splik-uyulazile/> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ">uzosendahapo=gsea ıcik uyula ı0sn class;/wp"pond-imapg' /-> -> -> -> -> -> -> -> S Son Dakiki GelişzimU>uzosendahapo=gsea ıcik uyula ı } ş
Titmuz3,m 27 "> ei6 }
ei6> >
-> -> -> -> -> -> -> Popir dik pdaKusalero.amaidikkay! } ş
Titmuz3,m 27 "> ei6 }
ei6> >
-> -> -> -> -> -> -> F-aDi:or tly klpSinak dtuldu Diemdiahapo=gseğ yaDi-dacik } ş
Titmuz3,m 27 "> ei6 }
-> '.goog_ad_clig eid "caus-p-3113244="6640182cs);-> '.goog_ad_sloeid "31319935795s);-> '.goog_ad_; wthid -13s);-> '.goog_ad_ heigid 25.s);00"
-> -> -> ei v class .tae-title> k Okamalanlar -> ei v class .tae-title> -> -> -> -> -> ei v class .tae-title> Yor/Soviş -> -> -> -> >
} ->
} -> "> -> -> -> >-> -> -> "
-> } -> "> -> -> >-> -> ->
-> <->-> -> -> } <- } -> "> -> -> -> >-> ->
-> >-> " -> jQjquet>(functio$id)>-> $(', #tab-9').f.da(' maspt'{"R/ash_ .paginati":d=","p"po_nim":d5","c comme_nim":d5","u-sh_s_thu4":d=","u-sh_f.de":d=","u-sh_c comme_nim":n#pul"u-sh_av=lnda:d="}js>-> }js>-> 00-> ;00
di ÇekeSor Yayılarh3/
  ei6> >
  Yeni Geliş SMAahapo=gseğ dev	ple che1.n48n classs/wp"pond-imapg -> -> -> -> -> ='Yeni Geliş SMAahapo=gseğ dev ple che1.n } ş
  ei6> >
  gdDi-nm5.0nu ea barsperiifcek!0sn class;/wp"pond-imapg' /-> -> -> -> -> -> F-aDini Hab TÜBİTAKl" pjagz-inaç>gdDi-nm5.0nu ea barsperiifcek! } ş
  ei6> >
  -> -> -> -> -> S SoH haberl Ra/szstanst rsir lanlaidikkayi me } ş
  ei6> >
  -> -> -> -> -> S Son Dakika GelişmesMdmhkahapo=gse nahil=la aklöl ulab y-aegisir y } ş